La Clapera

Descripció

Quan es parla de la Clapera tothom indica el gran casal situat a les afores dels Hostalets d’en Bas i anomenat també com la Clapera Nova o la Torre. El Mas de la Clapera, però, es troba més amunt i es tracta d’una masia rural que havia tingut, antigament, oratori. D’aquest es conserven les piques beneiteres.

Segons Mn. Joan Pagès, es creu que el nom prové del lloc pedregós on van construir el mas i que en escrits del segle XIV ve anomenat "mansus de Claperia". Ja en el segle XIII les Clapera tenien tot el mas amb les seves pertinences sota el domini directe de la canònica agustiniana de Santa Maria de Lladó.

La Torre va ser construïda el 1823 seguint l’arquitectura modernista de l’època. L’edifici va ser embargat el 1936 i utilitzat com a presó i servint, també, d’aquarterament de soldats republicans.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació