La Bosa

Descripció

Abans d’arribar al Molí d’en Solà hi trobem aquest mas. Una pedra a l’entrada del jardí que precedeix l’edifici indica “la Bosa”.

Tant la Bosa com el Molí de la Bosa daten de la Baixa Edat Mitjana. Es creu que primer va existir el mas i més tard es va construir el molí.

Nascut a la casa fou Guillem de Bosa que des del 1329 al 1333 va ser rector de Sant Martí de Solamal. Un altre descendent, Francesc Bosa, va portar la mateixa parròquia del 1432 al 1436.

El 1399, el propietari era Pere de Bosa. El 1560, Miquel Bosa. Però a la segona meitat del segle XVI, consta com a propietari Joan ça Coma de la Plaça, mercader d’Olot.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació