Gorgues de les Fogoses

Situació dins el poble

Descripció

Conjunt de petits salts i basses amb formacions característiques derivades dels sediments.  Aquestes es troben al llarg del rec del Puig que s'alimenta del sallent de Bertrans i del Sallent del Grau. En aquest indret també hi trobarem el Salt de l'Olla que és el nom que se li dóna a una de les gorgues de les Fogoses.

Bibliografia

Fotografies