Freixe de Malagrida

Descripció

Freixe de fulla gran (fraxinus excelsior). Té una alçada de 24 metres, un perímetre de tronc de 255 cm i una amplada de capçada de 23 metres.

Bibliografia

  • Catàleg d'arbrat ornamental i espais singulars de la ciutat d'Olot (2006). Olot: Ajuntament d'Olot

Situació