escrits
bibliografia

Font La Trinitat de Batet


Poble Olot
Tipus Font

Descripció

Font construïda recentment, any 1973, amb pedra volcànica.

Bibliografia