Font La Trinitat de Batet

Descripció

Font construïda recentment, any 1973, amb pedra volcànica.

Bibliografia

Situació