La Garrotxa
Font del Tortonell
Situació dins la comarca
Fotografies
Descripció

Font molt concorreguda. Lloc de celebració d’aplecs durant la festa major de Sant Privat.

Bibliografia
  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]