Font del Tortonell

Descripció

Font molt concorreguda. Lloc de celebració d’aplecs durant la festa major de Sant Privat.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]

Situació