Font de la Deu

Descripció

És una de les dues fonts, juntament amb la font de la Moixina, que trobareu als aiguamolls de la Moixina.

Segons alguns escrits trobats, es diu que hi ha dues fonts de la Deu; la nova i la vella. Es diu, també, que la nova és de molt fàcil accés i que la vella es troba envoltada d’aiguamolls i és difícil arribar-hi. No hi ha cap documentació que indici el lloc concret de les dues fonts. La que es descriu en aquesta pàgina és la que es creu que és la nova. Aquesta es troba just abans d’arribar al restaurant de la Deu. Podeu deixar el cotxe just al davant del restaurant. Reculeu uns metres i veureu una tanca de fusta a la vostre esquerra.

Aquest indret, tal com diu el cartell a l’entrada, és propietat del restaurant. Tot i això, no crec que hi hagi cap problema en visitar-la. El lloc està dividit en tres nivells. El primer que s’accedeix és la font pròpiament dita. Al fons hi ha unes escales que duen a un nivell superior limitat pel bosc i pel restaurant i just a la dreta de la font hi ha un prat.

Bibliografia

Situació