Fàbrica Brutau

Situació dins el poble

Descripció

None

Bibliografia

Fotografies