Fàbrica Brutau

Descripció

La família Brutau va arribar al poble a finals del segle XIX i va comprar la fàbrica tèxtil Funosas que disposava d’un salt d’aigua propi. Aquesta fàbrica va ser important dins la industria catalana ja que produïa fil prim de la millor qualitat destinat a la textura i el gènere de punt.

Durant la última dècada del segle XIX, la família Brutau va construir cases pels treballadors a prop de la fàbrica. Això va comportar un gran creixement del poble. A més, el creixement es va fer amb la fàbrica com a destí de tots els carrers.

Als treballadors també se’ls va oferir petites parcel·les on podien fer-hi un hort. Aquestes parcel·les eren propietat de la família Brutau i eren llogades per un preu molt assequible si es tenia en compte que l’aigua era gratuïta ja que es portava del Fluvià gràcies a unes turbines de la fàbrica.

Als anys 20, la fàbrica va necessitar un salt d’aigua més gran per abastir les seves necessitats. El salt es va fer a Vilallonga de Ter. Com que l’energia que arribava era superior a la demanda de la fàbrica, es va crear una segona branca de l’empresa, Electro-Brutau. Aquest fet va permetre portar aigua a les cases i la construcció d’una nova escola i una nova parròquia, tot a càrrec dels Brutau.

La guerra civil va aturar el desenvolupament de la fàbrica i el poble.

La crisi del petroli del 1978 va provocar el tancament de la fàbrica. La família Terradas Brutau va cedir 35000 metres quadrats de terrenys al Pla de Politger per què l’ajuntament hi fes un polígon industrial.

L’any 1979, amb un terreny també cedit de 7000 metres quadrats, es construeix una nova escola. La vella s’utilitzaria per fer el nou ajuntament.

Bibliografia

  • POUM de Sant Jaume de Llierca [consultat el desembre de 2015]

Situació