Escletxes de Freixeneda

Poble: La Vall d'en Bas
Tipus: Zona
Descripció

Formacions rocoses amb cavitats arran del sòl.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]