Escletxes de Freixeneda

Situació dins el poble

Descripció

Formacions rocoses amb cavitats arran del sòl.

Bibliografia

Fotografies