La Garrotxa

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Formacions rocoses amb cavitats arran del sòl.

Bibliografia