El Valls

Descripció

El trobem documentat el 1287. Durant el segle XIV hi va haver moltes epidèmies i males collites. Això i les males relacions entre senyors i remences va portar a l’abandonament de moltes masies. Una d’elles va ser el mas Coma-Ses-Valls de les Encies. Fins el 1407 no es va tornar a conrear el mas. Aquest mas va ser un dels primers que es va negar a pagar les fortes sancions per la mala situació del camps i els forts impostos imposats.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació