El Tarrús

Descripció

Es troba prop de l’ermita de Sant Simplici.

Alguns escriptors l’anomenen “el Terruç”. Els mapes actuals l’anomenen Terrús. El 1119, el bisbe de Girona Berenguer Dalmau fa referència a aquest mas quan parla dels termes parroquials del l’església de Sant Esteve d’en Bas durant la seva consagració. També trobem un document del segle XIV que fa esment de diferents transaccions comercials que s’hi feren.

Trobem escrits que denominen la casa “Terrissaria”. Podria ser que el nom vingués de l’extracció de terres que es feien en alguns indrets pel forn d’un tal Rosau d’Olot. Aquest se’n servia per realitzar mescla de terres i obtenir matèria prima per les fornades. També es creu que podia haver existit un forn dins el mas.

El 1902, Jaume Tarrús i Carrera ve reformar la petita eixida, la porta principal i la galeria, on en una pedra hi consta aquesta data. L’any 1990, a conseqüència d’un incendi es va reconstruir la cabanya.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació