escrits
bibliografia

El Sagrat Cor


Poble Olot
Tipus Eclesiàstic

Descripció

Església construïda l’any 1881. La construcció va ser dirigida per l’arquitecte de Barcelona Elies Rogent.

La façana consta d’un cos central i dos cossos laterals més baixos. La porta d’entrada és adovellada amb un arc de mig punt. A sobre hi ha una finestra de doble arc i cordó de mig punt. A cada cos lateral hi ha un ull de bou. La cornisa està decorada. Tots els elements estan fets amb pedra natural.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM d’Olot [consultat el setembre de 2015]