El Sagrat Cor

Descripció

Església construïda l’any 1881. La construcció va ser dirigida per l’arquitecte de Barcelona Elies Rogent.

La façana consta d’un cos central i dos cossos laterals més baixos. La porta d’entrada és adovellada amb un arc de mig punt. A sobre hi ha una finestra de doble arc i cordó de mig punt. A cada cos lateral hi ha un ull de bou. La cornisa està decorada. Tots els elements estan fets amb pedra natural.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM d’Olot [consultat el setembre de 2015]

Situació