El Roquer

Descripció

A l’arxiu parroquial consta el cognom Roquer des del 1400. Fins el 1800 va ser la casa pairal de la família. En aquest moment, però, van deixar-hi els masovers i es van traslladar a can Bagó, dins el poble de Riudaura. Al 1664, degut a uns casaments sense descendència, la propietat dels Macià i els Bagó va passar a mans dels Roquer.

La façana principal està orientada al sud, tot i que s’accedeix a la casa pel nord. L’edifici és de planta rectangular i té un edifici adossat a la planta baixa i primer pis. El teulat és de dos aigües. La pallissa està situada a l’altre cantó d’una era. La construcció de paredat de pedra, amb arrebossat pobre i amb cantoneres de grans carreus. Destaquen les obertures de migdia amb arc de mig punt.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació