El Puig

Situació dins el poble

Descripció

Es troba molt a prop de l’església de Sant Salvador de Bianya. El Puig podria existir des del 1260, tot i que no és fins el 1313 on consta que Bernat Puig, de la parròquia de Sant Salvador, i Ermessenda, d’"Avellana Corba", es van casar i el seu pare, Jaume Puig, propietari del Puig, "heretà el seu fill Bernat, en contemplació de matrimoni, amb tot el seu mas Puig, honors i possessions, però reservant-se l’usdefruit per a durant la seva vida, de tots els seus béns, mobles i immobles".

El 1569 consta com a propietari Joan Puig. El 1628 va morir al Puig Pau Puig qui va ser batlle i governador de la baronia i terme de l’abadiat de Sant Joan les Abadesses. El 1656 consta com a propietari Isidre Puig, que va morir el 1700 ofegat al Llierca. Més endavant, per manca de successió masculina es perd el nom de Puig i passen a ser amos del mas els Ferrusola.

Bibliografia

Fotografies