La Garrotxa
El pont de Cosey
Situació dins la comarca
Fotografies
Descripció

Pont romànic d’un sol arc de gran amplària.

Bibliografia