El pont de Cosey

Situació dins el poble

Descripció

Pont romànic d’un sol arc de gran amplària.

Bibliografia

Fotografies