La Garrotxa

El pont de Cosey

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Pont romànic d’un sol arc de gran amplària.

Bibliografia