escrits
bibliografia

El pont de Cosey


Descripció

Pont romànic d’un sol arc de gran amplària.

Bibliografia