El pont de Cosey

Descripció

Pont romànic d’un sol arc de gran amplària.

Bibliografia

Situació