El Molí d'en Solà

Descripció

Remotament van existir dos “Molí d’en Solà”. Un de la parròquia de Sant Pere Despuig i un de Sant Martí de Solamal . El segon ja no existeix. Això fa que esbrinar els seus orígens sigui complicat. Segons Mn. Joan Pagès, el mas de Sant Martí de Solamal seria el mas Solà d’avall, i l’actual Molí d’en Solà, el mas d’Amunt, més tard anomenat Molí d’en Solà.

Un document d’octubre de 1399, fa esment d’un tal Ramon de Solà, pertanyent a la parròquia de Sant Pere Despuig. Segurament era el propietari del mas.

És un gran casal de planta rectangular i teulat a dos aigües. Disposa de baixos (tres arcades de punt rodó decoren la façana), planta noble (amb galeria porxada de set arcades amb pilastres de pedra tallada), segon pis (amb set finestres d’arc de mig punt) i golfes.

És possible que el Molí fos un dels més importants del terme degut a l’existència dels ponts que travessen la riera de Santa Llúcia i permeten el transport directe sense haver de fer marrada.

Actualment és casa de residència rural. Aquí hi podreu trobar més informació.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació