El Mercadal

Descripció

La casa està situada a les afores del poble de Sant Esteve d’en Bas, molt a prop de l’ermita de Sant Quintí. Una dada curiosa és que aquesta era l’única casa de la parròquia de Sant Quintí.

El Mercadal és una de les més antigues del poble. El 19 d’octubre de 1291, consta que Pere, prior de Santa Maria de Besalú, reduïa a Guillem de Mercadal, de la parròquia de Sant Quintí, home sòlid i propi de dit prior, el cens que pagava, 10 sous, que havien de fer-se efectius en la diada de Nadal.

El 1776 es va suprimir la parròquia de Sant Quintí. Tot i això se sap que el 1826 encara hi tenia lloc la missa dominical.

L’any 1979 es va estrenar una campana nova per l’ermita de Sant Quintí que va ser apadrinada per la Sra. Antònia Bach del Mercadal.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació