El Jonquer

Descripció

L’any 1284 apareix documentat aquest mas amb el nom de “Jonqueiro”. Aquest any, Arnau de Jonqueres es casava amb Sibil·la de Sant Romà, filla de Ramon de Sant Romà, el qual va fer donació d’unes terres que tenia al lloc.

Els Jonqueres havien lluitat al costat de Jaume I en l’expedició de la conquesta de València i van ser recompensats pels serveis prestats a la corona.

Les espitlleres que hi ha en un dels seus murs són senyal que havia sigut una casa forta. En temps posteriors es van fer remodelacions com demostren les finestres gòtiques.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació