El Farró

Descripció

Gran casal situat a la vall del mateix nom. Les llindes de la casa ens indiquen que fou construïda el segle XVIII, per Francesc Puigdevall, probablement sobre una edificació anterior. Aquest casal és l’únic a la vall que té tres pisos d’arcades. Els dos primers tenen nou arcades i el superior en té cinc.

No es tenen notícies del mas en l’època feudal. És al segle XVI que comença a aparèixer Rafael Farró i la seva esposa Miquela. El 1601 ja apareix Antoni Puigdevall casat amb Violant. Els Puigdevall s’integren al mas en unir-se la pubilla del Farró amb l’hereu del Puigdevall de Sant Martí del Clot. Aquesta família ha arribat fins els nostres dies.

Aquest mas és considerat un dels més grans de la vall i al segle XVIII el seu propietari era considerat un dels més rics de la zona.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació