El Cos

Descripció

El Cos és un gran casal ampliat i reformat i dels més antics de la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes. Ve documentat el 1187 “Cursu”. A la part més antiga de la casa s’hi pot veure alguna espitllera, element que suposa la condició de casa forta en el passat.

El 1315, Pere Cos tenia el mas Padrós en feu del castell d’Hostoles. Un document del 1386 expressa que Bonanat de Cos de la parròquia de les Planes, ven a Guillem de Pallerols i a Jaume Rovira "...tot el nostre mas de Pedragós amb tot el domini directe, que tenim en feu pel noble senyor Gerald de Rocabertí, i tot el que rebem i el que devem rebre amb els homes i dones, tasques, censos, agraris, adempriments, toltes i amb el que és just i injust, i amb redempcions d’homes i dones i amb intesties, eixorquies, entrades i eixides; pel preu de 47 lliures i 10 sous d’entrada. Salvant sempre els drets del noble senyor Gerald de Rocabertí, a qui donaran de cens, per Tots Sants dues gallines bones i suficients...".

El 1487, Bernat de Cos, batlle de les Planes, va fer congregar els homes i dones de les set parròquies de la vall perquè escollissin els cònsuls i consellers.

Es creu que el mas es va convertir en la posada on feien parada la gent de pas cap a l’Empordà, el Ripollès, Vic... Això, però, no està documentat.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació