El Colltort

Descripció

Es diu que fou la primera casa del terme de Sant Iscle. La trobem documentada el 1017 com una casa forta quan Ermemir de "Colloutensi" era castlà del castell.

Els Colltort van ser els senyors útils del castell fins l’any 1330. En aquest any va ser venut a Bernat de Coll, de Sant Miquel de Pineda. Els procuradors de feus reals van rebre 666 lliures pel lluïsme, a causa de l’acord constret en la venda del castell, la casa forta, els masos i bordes que tenia en feu per fer la comtessa de Rocabertí i que aquesta tenia sota domini alodial del rei. A partir d’aquest moment, els Colltort van desaparèixer.

Actualment és una residència de turisme rural.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació