El Claperol

Descripció

Aquest mas és conegut per ser la residència on es retirà Francesc de Verntallat.

L’alou de Claperols el tenia el 1309 Dalmau de Claper per Ermessenda de Cabrenys, el qual constava de l’hospici de Claperols i altres masos subjectes a la redempció personal i als mals usos. Aquest mateix any, Ermessenda li recorda que per l’hospici de Claperols hi ha de prestar el dret d’alberga. També li atorga l’encàrrec de cobrar qualsevol tipus de percepcions econòmiques a què tenia dret el castell. En contrapartida, Dalmau de Claper tenia dret de cobrar cada mes unes determinades percepcions. Per exemple, cobrava, del mas Aulina, una quartera de vi i una gallina.

Abans d’arribar al mas, hi ha el Claperol Nou, construït el 1905.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació