El Castellot

Descripció

Castell esmentat en documents de l'any 1002 amb el nom de "Castrum Bobeta". En aquesta data, el papa Silvestre II va confirmar les possessions de l’església de Girona i entre elles apareix aquest castell.

L’any 1021 apareix el text “Saneti Laurentii qui est situs suproa castro Beuda” en el testament del compte de Besalú, Bernat Tallaferro.
Va pertànyer a Ermessenda, senyora dels castells de Beuda, del Cós de Montagut, de Mont-ros, etc.

El 1083, Udalard, vescompte de Besalú i senyor dels Castells de Milany i de Castelló d’en Bas, es va casar amb Esmessenda. El 1119 el castell passar a mans del net d’Esmessenda, Udalard II.

L’any 1308 passa a mans de la família Caixàs.

El 1469, el rei Joan II va ordenar el seu enderrocament degut a les seves precàries condicions.

L’estat actual és ruïnós.

El castell és anomenat per la gent del país com “castell dels moros” o “castell de les bruixes”.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de Beuda [consultat el setembre de 2015]

Situació