La Garrotxa
El Castellot
Situació dins la comarca
Fotografies
Descripció

Castell esmentat en documents de l'any 1002 amb el nom de "Castrum Bobeta". En aquesta data, el papa Silvestre II va confirmar les possessions de l’església de Girona i entre elles apareix aquest castell.

L’any 1021 apareix el text “Saneti Laurentii qui est situs suproa castro Beuda” en el testament del compte de Besalú, Bernat Tallaferro.
Va pertànyer a Ermessenda, senyora dels castells de Beuda, del Cós de Montagut, de Mont-ros, etc.

El 1083, Udalard, vescompte de Besalú i senyor dels Castells de Milany i de Castelló d’en Bas, es va casar amb Esmessenda. El 1119 el castell passar a mans del net d’Esmessenda, Udalard II.

L’any 1308 passa a mans de la família Caixàs.

El 1469, el rei Joan II va ordenar el seu enderrocament degut a les seves precàries condicions.

L’estat actual és ruïnós.

El castell és anomenat per la gent del país com “castell dels moros” o “castell de les bruixes”.

Bibliografia
  • Catàleg de Bens. POUM de Beuda [consultat el setembre de 2015]