El Camps

Descripció

Casal situat a la zona del Corb. A dins el poble de les Preses hi ha una altre casa coneguda com a “els Camps de les Preses”.

El 1358, Agnès de Preses, casada amb Ramon Pujol, van vendre a Ramon de Camps la batllia i casa de Ça Masó amb totes les terres, honors i altres possessions que tenien a la parròquia de les Preses. Ramon de Camps, amb l’aprovació de l’abat de Sant Benet de Bages, va ser nomenat batlle del poble i juntament amb la serva esposa Maria, van ser senyors del mas Camps i de la Torre (Ça Masó).

El 1385, Pere de Camps era batlle de les Preses. Els oficials del vescomte de Bas van entrar als límits de la parròquia de les Preses i sense l’aprovació de l’abat de Sant Benet de Bages, el van raptar i conduir al castell de Montagut. La conducta d’aquests oficials va trencar la concòrdia de 1328 pactada entre els vescomtes de Bas i l’abat de Sant Benet de Bages. En consideració a les Constitucions de Tarragona, tots el oficials van ser excomunicats.

Ramon de Camps, pare d’en Pere, va deixar estipulat que l’hereu, en Pere, es quedés amb la Torre, mentre que al fill segon, Jaume, li deixava el Camps. En Pere de Camps no va tenir descendència, així la família d’en Jaume va prevaldré al llarg del temps.

El març de 1591 figura un document amb l’establiment dels masos Teix i Camps a Magdalena Camps.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació