El Buscaró

Situació dins el poble

Descripció

El mas Buscaró ja es cita el 1207 “Boschoronibus” i els seus habitants estaven subjectes a la gleva, o sigui que eren remences i l’any citat pagaven els mals usos a Miró III.

Bibliografia

Fotografies