La Garrotxa
Cova dels Ermitons
Situació dins la comarca
Fotografies
Descripció

La cova dels Ermitons és un dels jaciments arqueològics més rellevants de l'Alta Garrotxa. L'obertura és molt regular i arquejada, i la llargada de la cova és d'uns 70 m. assolint amb un desnivell d'11m. El substrat geològic de la cova consta d'una successió de set estrats dins dels quals hi han restes prehistòriques de diferents èpoques.

Bibliografia