La Garrotxa

Cova dels Ermitons

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

La cova dels Ermitons és un dels jaciments arqueològics més rellevants de l'Alta Garrotxa. L'obertura és molt regular i arquejada, i la llargada de la cova és d'uns 70 m. assolint amb un desnivell d'11m. El substrat geològic de la cova consta d'una successió de set estrats dins dels quals hi han restes prehistòriques de diferents èpoques.

Bibliografia