Cova de les Monges

Situació dins el poble

Descripció

Cova formada per una única galeria lleugerament ascendent i d’uns 20 metres de recorregut. Té unes dimensions importants.

Bibliografia

Fotografies