Colada del Molí del Fondo

Descripció

A la llera del riu Fluvià es troba la primera colada i al seu damunt s'hi va construir la resclosa. A la dreta d’aquesta, s’observa una certa disjunció columnar en el basalt, el qual és de color gris-blavós. Si es camina per la vora del riu, en el sentit del corrent, es trepitgen unes lloses, que constitueixen el nivell basal de la segona colada de lava. En alguns punts hi ha petites protuberàncies on es veu la seva base escoriàcia i rugosa. A l'escarpat de la llera s’observa la resta de la colada que presenta hàbit columnar. Just al damunt d’aquesta hi ha una capa de sediments formada per còdols de gresos i basalt, englobats per una matriu llimosa. Finalment, a la part superior aflora la tercera colada descrita al Boscarró.

Bibliografia

  • Extracte de La zona volcànica de la Garrotxa. Fitxes d'afloraments. Pàgines 56-89

Situació