Colada del Boscarró

Descripció

En aquest aflorament es poden observar diferents hàbits de retracció en l'última de les tres colades emplaçades a la vall del Fluvià. S'hi distingeixen cinc nivells: l'inferior presenta una disjunció columnar clara amb prismes hexagonals o pentagonals de 20 a 40 centímetres de diàmetre i entre 2 i 3 metres d’alçada. Els segon i quart nivells presenten hàbit en lloses. Entre aquests dos, s'observa el tercer tram, on el material massiu té poques esquer- des de refredament. L'últim dels cinc nivells, just per sota del sòl, està molt més alterat per la proximitat amb la superfície i presenta una marcada estructura esferoidal.

A l'altra banda del front d'explotació de la pedrera, es veu com la riera de Bianya s'encaixa en el contacte entre els materials volcànics i els materials sedimentaris rogencs de l'eocè.

Bibliografia

  • Extracte de La zona volcànica de la Garrotxa. Fitxes d'afloraments. Pàgines 56-89

Situació