Claustres del convent del Carme

Situació dins el poble

Descripció

El crític d’art Cirici Pellicer els descriu amb les següents paraules: "Olot posee un claustro maravilloso... Este extraordinario tesoro tiene un sentido mucho más profundo que la mayoría de los claustros que se conservan en nuestro país. Y esta profundidad le viene de dos hechos dispares: de su valor estético y de su valor arqueológico... Arqueológicamente su valor deriva de la extrema escasez de claustros renacentistas en nuestro país".

El claustre té dos pisos i quatre galeries amb dotze i tretze arcs respectivament. Aquests arcs resten sobre columnes toscanes. El 1999 es van inaugurar unes obres de restauració.

El seu autor és Llàtzer Cisterna i fa ser construït a finals del segle XVI.

Bibliografia

Fotografies