Castell-Palau de Montpalau

Descripció

Molt a prop de l’església parroquial hi trobem el castell-palau de Montpalau. En realitat es tracta d’una casa forta d’aspecte senyorial. Monsalvatje el descriu així: “Forma un quadrat, abans rodejat de foses i muralles. La façana és d’un senzill gòtic català. Al costat dret d’una finestra gòtica s’hi troba una pedra treballada, la qual procedeix de l’antic castell de Montagut...”. En aquesta pedra hi ha tres escuts que representen les tres famílies emparentades amb el llinatge. Monsalvatje diu: “El de la izquierda trae cabriado en ocho piezas de gules u plata, que es parecido al de la familia Marcó de Gerona; el del centro es el de la familia de Montpalau, igual que el que hay en la lauda sepulcral de esta familia en el centro de la nave principal de la Iglesia parroquial de Santa Maria, frente al presbiterio, que ostenta sobre fondo de oro un Castillo de azur; el de la derecha ostenta tres bandas de plata sobre fondo de azur, muy parecido al de la familia Onés de Alós...”

Encara ara es pot veure part de la muralla primitiva que encerclava la finca. El fossat ja no existeix. Ara ocupen el seu lloc carrers urbanitzats. A l’edifici s’hi accedeix per un gran portal adovellat. L’entrada és precedida per un gran arc que formava part de la muralla. Els senyors de Montpalau s’hi instal·laren el segle XV, després d’abandonar el primitiu castell de la muntanya de Santa Magdalena.

Els interiors van patir reformes per part dels masovers que hi van residir. Actualment s’està restaurant.

Bibliografia

Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació