Castell de Toralles o del Montpetit

Descripció

Documentalment hi ha notícia del "castrum de Toraies" al segle XI. Hi ha divisió d’opinions d’on es trobava aquest castell. Alguns historiadors el situen al cim del Montpetit on, certament, hi ha ruïnes d’una antiga edificació. Cèsar August Torras diu: "En un indret derivat del Montpetit s’hi troben els restos d’un castell senyorial citat en documents mig-evals, conegut amb el nom de Torre de Castellar i pertanyent als comtes de Besalú. Segons la tradició hi havia existit un convent de monges...". Altres pensen que aquestes restes serien d’una simple torre de guaita.

Hi ha un document que cita: "...apud castrum e Toraies, sive in ipsa sacraria...". Això faria suposar que el castell es trobaria a la mateixa sagrera, proper a l’església de Sant Martí de Toralles. Així es creu que el Mercer s’hauria construït sobre les restes de l’antic castell de Toralles.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació