La Garrotxa

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Es creu que aquest casal, anomenat “el castell”, fou, en temps remots, el segon castell de Finestres, citat en alguns documents.

L’aspecte del casal indueix a pensar que havia estat una casa forta. Se sap que al segle XIV era possessió de la família Balbs en feu dels barons de Santa Pau.

Bibliografia