Castell de Rocabruna

Descripció

Entre el 1070 i el 1100, Arnau de Llers dóna jurament al comte Bernat II, de Besalú, pel “castrum de Rochabruna”. Els Llers van ser els senyors de Rocabruna fins que el 1258, Ermengald de Cervià va vendre’l a Ramon de Melany. La filla d’aquest, la Marquesa de Melany, va casar-se amb Jaume de Besora i el fill d’aquests dos va vendre el castell a Ramon desbac. Finalment, l’any 1698, va passar a ser lloc reial.

El castell es troba actualment en ruïnes. A principis del segle XX, Francesc Montsalvatje deia: “es hoy día un montón en ruinas, no quedando en pie ningún vestigio de importáncia”. L’any 1932, Manuel Bassa va fer un important estudi del castell.

El castell estava format per dos recintes de muralles. Al sud hi havia dues torres, una circular i una quadrada. Al nord hi havia una altre torre, de planta irregular. A la banda est, el recinte era irregular, adaptant-se al terreny. En entrar al castell hi havia una plaça d’armes voltada per tres torres. Al mig s’hi trobava la cisterna. La sala rectangular del castell es troba a l’oest. Disposava de dos pisos.

A partir del 2006 es van fent recerques arqueològiques periòdicament. (El dia que es van fer les fotografies, el 2015, hi havia gent treballant al lloc).

Bibliografia

Wikipedia [consultada el desembre de 2015]

Situació