Castell de Montagut

Descripció

El que trobem avui dia són les restes de la residència dels senyors de Montagut. Es conserven alguns panys de muralla amb espitlleres i una torre circular de grans dimensions, restaurada durant les guerres carlines. L’origen del castell és dels segles XI-XII.

El llinatge dels Montagut ve citat el 1261. En el document s’esmenta a Arnau de Montagut com a feudatari del baró de Sales Ramon d’Empúries. El 1316 percebia els delmes de Montagut Berenguer, del mas Fornells de Beget. Més tard, Guillem de Montagut consta que rep els delmes d’algunes terres de Montagut en els veïnats de Tapioles, riera de Palau, Vilar, Jou i els Angles. A més recaptava part dels delmes de Beget.

El 1426 trobem Marc de Montagut, donzell, casat amb Joana Des Camps de les Preses. Aquest es casà en segones núpcies amb Constança de Cartellà. Van ser senyors del castell de Rocacorba fins que, al 1474, el rei Joan II, va donar el castell a Francesc de Verntallat, vescomte d’Hostoles. Al 1495, la família Montagut van recuperar el castell de Rocacorba. Al 1610 hi trobem Joan-Josep de Montagut i de Vallgornera. Més endavant es perd el cognom Montagut en favor del de Vallgornera.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació