Castell de Dosquers

Descripció

Antic castell ara en ruïnes. En algunes de les parets es poden observar, encara, les espitlleres.

El castell ve citat el 1245 en el testament del bisbe de Girona, Guillem de Cabanelles, amb les següents paraules: "...Castrum Nostrum de duobus queriis cum òmnibus suis pertinentis". Més endavant, Arnau de “Palaciolo” va renunciar als drets que tenia sobre aquest castell a favor del bisbe Berenguer de Castellbisbal.

Entre el 1312 i el 1318 el bisbe Guillem de Vilamarí va confiar el castell a Guillem de Cabanelles, descendent de la família del bisbe citat.

Va pertànyer a la Mitra de Girona fins a finals del segle XIX.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació