Castell de Colltort

Descripció

Està documentat l’any 1018 en un document signat per Ermemiri “ex castro de Collo Tortuensi”. Poc després, en el testament de Bernat Tallaferro (1021) surt esmentat entre els llegats que va fer al seu fill Guillem. Degut a la seva situació geogràfica hi va haver conflictes entre els comtats de Besalú i de Girona. Es creu que existia una construcció anterior erigida pels carolingis (s. IX-X).

Al segle XI era domini dels comtes de Barcelona. Al segle XII va passar a la casa d’Hostoles. L’any 1339 va ser incorporat a la Corona pel rei Pere el Cerimoniós. Al segle XV va ser ocupat pels remences i, pel que sembla, en aquella època va ser enderrocat. Actualment queden restes del castell enmig del boscam.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació