Casa Cornellà-Llaudes

Descripció

Casa situada en un angle de la plaça de Sant Pere. És un clar exemple de l’arquitectura civil romànica.

L’entrada, amb portal dovellat de mig punt, condueix al vestíbul, a la dreta del qual uns grans arcs de pedra comuniquen amb els antics estables. A l’esquerra, una porta accedeix a una altra dependència pels carruatges. A continuació es passa al pati central romànic, en un costat del qual es troba una escala de carreus, recolzada sobre una volta de pedra. En quest pati hi veiem una galeria superior de factura típicament romànica, formada per dos arcs de mig punt sobre pilars cilíndrics de pedra monolítica amb capitells de doble mènsula i bases circulars motllurades. A la planta baixa hi trobem el celler, que conserva les premses de vi d’oli i tines excavades en monòlits de pedra.

La casa Cornellà, provinent del castell de Sales, era emparentada amb la casa comtal d’Empúries. Fins el segle XV van ser propietaris de la casa. El 1365, la família Cornellà va ajudar a finançar la construcció del tercer circuit muralllat de Besalú.

L’any 1476 els Cornellà van vendre la casa als Llaudes. A partir d’aquest moment, la casa es va anar engrandint i reformant. Al segle XVIII, els Llaudes van comprar la casa del costat pertanyent al notari Tentas i es transforma la façana i es crea l’obertura de la portalada formada amb un arc campanell de carreus.

Al segle XIX es va completar la finca actual amb la compra de les cases que hi havia fins arribar a la capella de la Santa Fe, quedant aquesta com a capella particular de la família.

Finalment, l’any 1997 el casal es va tornar a restaurar.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació