Can Vayreda

Descripció

El 1667 un Vayreda va comprar el mas Reixach que es trobava al pla dels Llacs, aïllat del nucli urbà i voltat d’hortes i conreus. En aquest moment el mas va perdre el nom originari i va passar a dir-se can Vayreda. Els seus orígens rurals es poden observar a la façana de migdia. Conté unes grans arcades, una eixida, una era i una horta encerclada per murs. Obres posteriors van engrandir el mas fins a convertir-lo en una casa senyorial. El projecte va anar a càrrec de Josep Berga i Boix, amic de la família.

La façana principal és d’estil neogòtic. Està flanquejada per dues torres. Damunt la porta hi ha un matacà de grans dimensions que aguanta una galeria coberta amb cinc balcons. En el casal hi ha un oratori, situat al costat del dormitori de Joaquim Vayreda.

L’última reforma de la casa va ser a finals del segle XIX i va afectar l’ala nord-est.

Bibliografia

Situació