Can Traver

Descripció

Els seus orígens es remunten al segle XIII quan trobem dades documentals de la família Llorenç. El nom del mas va canviar en casar-se la pubilla Llorenç amb un Travé d'Usall. Aquest fet no era usual en les pairalies antigues on el nom que prevalia era el de la pubilla del mas.

El mas és de planta rectangular i amplis teulats a quatre vents. Els ràfecs estan adornats amb franges que reprodueixen motius geomètrics pintats de blanc i vermell. La façana principal mira a tramuntana. Hi veiem els baixos, planta i pis. Els carreus estan molt ben tallats, destacant els que emmarquen les obertures i formen les cantoners. Dins la casa hi ha una capella particular dedicada a Sant Miquel arcàngel. És d’una sola nau amb voltes ogivals. La teulada és a dues aigües. Uns ulls de bou donen llum a l’interior. S’accedeix des de l’interior del mas per una porta als peus de la nau. També hi ha un accés des de l’exterior. En aquesta porta hi ha una dovella amb la data “Als 22 de abril de any 1762”.

La part més antiga, del segle XIII, es troba a ponent. Hi trobem finestres d’estil gòtic corresponents al segle XV. Al segle XVII-XVIII, la família va ampliar la seva estada amb una gran casa senyorial unida a l’anterior a l’alçada del primer pis. Al segle XIX s’hi van fer més reformes.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.
  • Catàleg de Bens. POUM de Maià de Montcal [consultat el setembre de 2015]

Situació