Can Roca

Descripció

L’actual can Roca és un mas construït a mitjans del segle XVI.

Es té constància del mas Roca Vell, situat a pocs metres de can Roca. El primer document trobat és del juliol de 1358 confeccionat per l’abat del monestir de Sant Pere de Camprodon. En ell s’esmenta Francesc de Roca com a jurat de la Universitat de Montagut.

En un altre document del febrer de 1494 trobem a Guillem Roca, senyor útil i propietari del mas Roca, i la seva muller, Miquela. En aquest es donen les legítimes a Margarida, la seva filla, amb motiu del casament amb Antoni Castellar, senyor del mas Castellar, del mateix veïnat.

Finalment, hi ha un document del 1525 i un altre del 1671 on consta que can Batllia era propietat dels Roca.

Bibliografia

  • GUARDIOLA, Gaspar (2006). Visites i Notes històriques dels masos medievals i d’altres èpoques. Sant Jaume de Llierca i Montagut. Ediciones Ecuador 21

Situació