Can Pou

Descripció

L’edifici és de planta rectangular, amb alguns afegits i teulat a dues aigües. Als baixos hi trobem una gran porta adovellada, els batents de la qual conserven la data de 1800. A les llindes hi ha diverses dates com “1734”, “1770” i la inscripció “Ave Maria Purisima 1734”. Aquesta part era destinada al bestiar. Per una escala interior s’accedia al pis. En aquest pis hi trobem una eixida on hi ha un pou de base semicilíndrica adossat als murs del mas.

Al costat de tramuntana hi ha la pallissa, bastida durant les reformes que es van fer al segle XVIII. A la part baixa de la pallissa hi ha una gran arcada de mig punt feta de carreus molt ben escairats. En aquest punt es conserva l’entrada, avui cega, al túnel que comunicava aquest mas amb la casa veïna de la Coma. Aquest túnel tindria el seu origen durant les guerres carlines.

Un membre destacat de la família Pou va ser Bernat Pou. Fou cabdill d’una partida remença que va acudir en defensa de Ferran el Catòlic i la serva mare, la reina Joana Enríquez, refugiats a la Força de Girona.

Bibliografia

Situació