La Garrotxa

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Casa pairal dels Maholà. Tot i que consta una tal Magdalena Maholà en el 1287, no és fins el 1370 que figura com a cap de la pairalia Pere Maholà. El cognom es perd el 1814 quan Ramon Maholà és assassinat a casa seva i sense descendència masculina.

La casa actual és dels segles XVII i XVIII, amb afegitons posteriors. La part més antiga és la façana oest. Aquí hi trobem una espitllerada enclestada a la torre que data del primer terç del segle XIX. Aquestes fortificacions es feren, probablement, arran de l’assassinat de l’hereu de la casa.

Bibliografia