Can Falgars

Descripció

El seu origen el trobem l’any 1209, en que el monestir de Sant Pere de Besalú construeix la casa per controlar un important patrimoni forestal. La part més antiga i gran és ocupada pels masovers i la part més moderna pels amos. La part antiga és de planta rectangular i teulat a dues aigües. Disposa de celler, baixos, pis i golfes. Hi ha dos façanes principals: la de tramuntana dóna accés al celler i les quadres; la de migdia dóna accés als baixos i habitacions.

Al segle XV es troben els Falgars entre els remences que recolzen l’emancipació agrària.

Blai Falgars figurava entre els homes que es van tancar dins la Força de Girona per defensar la Reina Joanna i el seu fill Ferran (més endavant “Ferran el Catòlic convertiria la família en nobles).

Junt la casa hi trobem la capella de l’Anunciació.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.
  • Catàleg de Bens. POUM de Beuda [consultat el setembre de 2015]

Situació