Can Coromines

Situació dins el poble

Descripció

Actualment la masia serveix de base pel càmping del mateix nom. La masia seria dels segles XIII-XIV. Del 1200 hi ha referències que a la zona hi havia un molí fariner i trull d’oli. En unes obres anteriors al càmping, es va descobrir el que possiblement era un forn ibèric. La masia va ser abandonada fins que el 1984 es va adaptar a la nova funció de càmping i apartaments de lloguer.

L’edifici és de planta irregular degut a l’afegiment de cossos adossats a l’edifici primitiu. El primer edifici disposa de baixos, planta i pis superior. Tots els cossos afegits van seguir l’estil de la construcció primera, excepte l’últim construït, quan la masia es va transformar en càmping. La part de llevant seria dels segles XVI-XVII.

Bibliografia

Fotografies