Arç de la Creu del Rabadà

Descripció

Arç blanc (Crataegus monogyna) de port arbori. Espècie de caràcter submediterrani. Localitzat en un prat de pastura amb altres exemplars de la mateixa espècie. Es troba en bon estat de conservació.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]

Situació