Antic castell de Besalú

Descripció

S’han localitzat poques restes, però de ben segur que hi ha vestigis en altres indrets: En el camí de la Rossolada hi havia un dels antics portals de la fortificació. Sota la part posterior de la casa del carrer de la Font núm. 1 hi podem veure una de les torres de la fortalesa. A la casa del costat, carrer de la Font núm. 3, s’hi poden observar algunes de les seves espitlleres i carreus de cantonada, de notables dimensions. A la Plaça del Cingle s’erigia la fortalesa. Can Castell és la casa que hi ha a la plaça, a l’esquerra del mirador, part dels seus murs repenjats a la cinglera encara serven alguna de les espitlleres. El castell el trobem citat el 26 d’octubre de 1193 quan Ponç de Cervera, la esposa Marquesa i el seu fill Pere, lloctinents de vescomtat de Bas, van cedir a perpetuïtat la batllia del castell i la vila a Ramon de Colltort. Al redós del castell s’hi van anar establint una sèrie de famílies pageses que van anar configurant el primitiu poblament, i més endavant es va emmurallar.

Les muralles, durant el segle XV, època de grans terratrèmols, suposem que van quedar malmeses, igual que l’església i el gran nombre de cases que es van enfonsar. Durant la guerra dels remences, al segle XV, i posteriorment durant les guerres amb França, al segle XVII, l’església i les cases sofriren nombrosos danys. Durant el segle XVIII la plaça de Castellfollit va ser una fortificació. També durant la guerra de la Independència i, posteriorment el 1875, durant la guerra carlista, la fortificació arribà a un extrem de degradació. Les successives guerres sumiren el poble en estat de ruïna.

Bibliografia

  • http://www.castellfollitdelaroca.org/turisme/patrimoni/patrimoni-arquitectonic/

Situació