La Garrotxa

Alzina del Serrat de la Boada

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Alzina amb un tronc que supera els 150 cm de diàmetre i capçada arrodonida de 25 metres d'amplada. Forma part de l'entorn del Serrat de la Boada.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]