Descripció

Aquest mas està citat al 940 com a “… in villa que nominant Molino vetere …”. Segons Sala i Canadell, el seu origen es podria remuntar a l’època romana.

Molivetra va ser comprada a Seguer per la comtessa Ava i el seu fill Seniofred va fer-ne donació al cenobi de Camprodon.

Situació

Fotografies

Bibliografia

Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.