Descripció

Va ser una torre de guaita medieval, rectangular i adaptada al terreny. Actualment es troba en runes. Encara es poden veure les dovelles que formaven la porta d’entrada i els murs, fets amb grans pedres poc tallades.

Situació

Fotografies

Bibliografia

Catàleg de Bens. POUM de Montagut i Oix [consultat el novembre de 2015]